Standstill at DVC

June 16, 1990


More: Videos from 1990

Brass Ensemble
August 15, 1990
John Clark Marimba Solo
August 15, 1990
Trina Tait Marimba Solo
August 15, 1990
Matt Sexton Timp Solo
August 15, 1990
Pete Sapadin Snare Solo
August 15, 1990
Percussion Ensemble
August 15, 1990
Finals Week Runthrough
August 10, 1990
Percussion Rehearsal - Pa...
August 2, 1990
Percussion Rehearsal - Pa...
August 2, 1990
Full Corps Rehearsal
August 1, 1990
WGI Championships, Buffal...
April 14, 1990